FAQ

Frequently Asked Questions – veel gestelde vragen 

Hoe lang duurt een rijles? 

Bij LeoLest duurt een rijles 60 of 90 minuten. Daarnaast adviseer ik je om na het startpakket van 5 lesuren, (1uur per week) 2 lessen per week te nemen, hierdoor liggen de contactmomenten korter bij elkaar en dat zorgt er dan weer voor dat je (de leerling) sneller de benodigde rijvaardigheden onder de knie krijgt.

Hoeveel lessen heb ik nodig voor het behalen van mijn rijbewijs? 

Dat is nogal verschillend per leerling. Over het algemeen ligt het gemiddelde op 38 tot 45 lessen van 60 minuten. Uiteraard kan het voorkomen dat de ene leerling meer dan 45 en de andere leerling minder dan 38 lessen nodig heeft. Het is natuurlijk altijd mogelijk om extra lessen te nemen of – bij een pakketvorm – minder lessen te nemen. Je rijopleiding is niet afhankelijk van het aantal lessen, maar juist van het wel of niet beheersen van de juiste rijvaardigheden.

Wat moet ik allemaal doen voor het behalen van mijn rijbewijs? 

Wanneer een leerling zich aanmeldt bij LeoLest wordt er in eerste instantie een vrijblijvende gratis proefles gepland. Tijdens deze proefles wordt alle bijkomende informatie met jou en eventueel met je ouders besproken. Vervolgens gaat de rijopleiding van start waar je eerst les krijgt in de vaardigheden die nodig zijn voor de voertuigbeheersing en bediening om zo stapsgewijs – eventueel ook door middel van een tussentijdse toets – door te leren voor het daadwerkelijke praktijkexamen.

Het behalen van je rijbewijs doet iedereen op zijn/haar eigen tempo!

Bij LeoLest worden er geen leerlingen gepusht, een veilige en prettige rijomgeving voor de leerling -en de leerling zelf- staat bij LeoLest centraal. Het is tevens belangrijk dat je binnen 3 maanden na de start van je rijopleiding het theoriecertificaat behaald, wanneer je namelijk beschikt over het theoriecertificaat en de juiste praktijkvaardigheden (en je bent 17 jaar) is het mogelijk om een oefenexamen – ook wel tussentijdse toets genoemd – in te plannen.

De tussentijdse toets is optioneel.

De tussentijdse toets waar je vrijstellingen voor de bijzondere verrichtingen kunt verkrijgen, is daarnaast ook een kennismaking met het CBR waardoor je een duidelijk beeld krijgt van waar je jezelf op dat moment in de rijopleiding bevindt. Dus een waarheidsgetrouw proefexamen.

En tot slot mag je dan afrijden bij het eindexamen.

Kan ik op elk moment afzeggen?

Uiteraard begrijp ik dat plannen soms lastig is en er nog wel eens iets tussen kan komen. Geen stress, bij LeoLest kun je daarom tot 24 uur voorafgaand aan de rijles de afspraak annuleren en/of verplaatsen.

Hoe zit het wat betreft privacy?

Wat betreft privacy willen wij u graag doorverwijzen naar ons privacy beleid, klik hier.